Pasikeitei

You‘ve changed, man.
Frazė, kurią visi yra girdėję bent jau kokiame nors amerikoniškame sitcome. Frazė, kuri savyje neša priekaištą, nusivylimą ir įžeidimą tuo pačiu. Frazė, kurios reikšmės stiprumas proporcingas sakančiojo ryšiui su tuo, kuriam tai sakoma. Na taip, taip veikia daugelis ižeidimų. Tačiau ši mintis labiausiai ir taiko į tą ryšį, neretai kuriam laikui jį suspenduodama.

„Pasikeitei“ pasakytas priekaištingu tonu iš esmės gali turėti daug reikšmių. Pavyzdžiui, kad kažkam labiau patiko tavo senesnės versijos bruožai. Kas liūdnai gali signalizuoti, jog santykis su tuo žmogumi neturėjo pakankamo ryšio, kad būtų suprasti lūkesčiai asmeninio kelio, kuriuo buvo einama ir galimai nueita. Įsivaizuotinas stiprus ryšys šiuo atveju gali stipriai paveikti pasitikėjimą ir tolimesnį bedravimą su tuo žmogumi. Na, arba nepakeisti nieko, jei santykis nesirėmė supratimu ir lūkesčiais. Kitas, šiek tiek baisesnis variantas yra paklysti kelyje ir nueiti ne ten, kur norėta, tuomet šis priekaištas vikriai smeigia tarp šonkaulių, primindamas apie klaidas, nulėmusias stabtelėjima vienam kryžkelėje, kurios kelrodžiai nerodo nei vienos norimos krypties. Lipant laiptais aukštyn situacijos blogumo link, įmanomas ir toks variantas, kad priekaišto adresatas tapo ne tik ne tuo, kuo norėjo tapti, bet netgi priešingai – tapo tuo, kuo būti nenorėjo. Ir vien mintis, kad tapai žmogumi, kokiu nenorėjai būti yra nežmoniškai gąsdinanti, ypač atsigręžus atgal ir susipratus, kiek daug būta ženklų rodžiusių, kad tampi tuo, kuo netgi garsiai buvai prisiekęs netapti (juk visi pažįstame žmonių, kurie teigia nebūsiantys tokiais, kaip kas nors turėjęs įtakos ir artimųjų rato, bet palaipsniui virsta į savo tėvus, motinas ar mokytojus, išskirtinai neigiamų bruožų pagrindu.). Aišku, nėra neištaisomų klaidų, tačiau kaikurios klaidos ir jų suvokimas gali parklupdyti taip stipriai, kad sunku ne tik pamatyti sprendimą, bet ir apskritai, pamatyti bent sprendimo galimybę. Dar vienas, ne mažiau parklupdantis variantas yra tapimas tuo kuo norėjai tapti, po laiko suvokiant, kad norėjai neteisingų dalykų. Kad tapai blogu, nedėmesingu, savanaudišku, ir visokiu kitokiu neigiamu žmogumi. Nors iš tolo ta rolė atrodė tokia teigiama ir viliojanti. Taip žmogus apskritai gali atprasti norėti, kuomet norų išsipildymas atneša daugiau tamsos, nes laimės. O praradus norus, nori to ar nenori, tamsa pati pradeda augti.

Iš dalies paradoksalu, kiek neigiamų atspalvių gali turėti pasikeitimo pabrėžimas, turint galvoje, kad iš esmės viskas egzistuoja vien dėl nuolatinės kaitos.

Pasikeitei

Leave a Reply

Your email address will not be published.